Muitinės terminalai – neatsiejama krovinių pervežimo dalis

Muitinės terminalai – neatsiejama krovinių pervežimo dalis

Muitinės terminalai – neatsiejama krovinių pervežimo dalis

Prekės į bet kurios šalies muitų teritoriją gali būti įvežamos tik per pasienio kontrolės punktus, teisės aktų nustatyta tvarka. Importuojamos, eksportuojamos, tranzitu gabenamos prekės, kol forminami muitinės sankcionuoti veiksmai, saugomos laikinuosiuose sandėliuose – importo ir eksporto terminaluose. Šios prekių saugojimo vietos prižiūrimos muitinės pareigūnų ir tvarkomos pagal nustatytus reikalavimus. Muitinės terminalai teikia ne tik laikinojo saugojimo, bet ir su tuo susijusias paslaugas. Prekės gali būti perkraunamos, rūšiuojamos, perskirstomos, perpakuojamos, sveriamos, matuojamos ir kt.
Muitinės terminalai Lietuvoje aptarnauja Bendrijos ir trečiųjų šalių asmenis. Kauno bei Vilniaus teritorinėse muitinėse yra po keturis, o Klaipėdos TM – trys laikinojo prekių saugojimo sandėliai – importo ir eksporto terminalai. Pvz., prie magistralės VIA BALTICA esantis Marijampolės muitinės terminalas, kuris priklauso Kauno TM, užima beveik 37 tūkst. kv. m plotą. Prekių laikinajam saugojimui yra du arkiniai sandėliai, greitai gendantiems produktams – šaldytuvai.
Visoje Bendrijos muitų teritorijoje galioja tie patys teisės aktais nustatyti reikalavimai dėl prekių laikinojo saugojimo bei apribojimų. Importo ir eksporto muitinės terminalai Europoje nėra skirti saugoti etilo spiritą bei alkoholinius gėrimus, tabaką ir tabako gaminius, cukrų, nebent tai būtų diplomatinis krovinys.
Muitinės terminalai Lietuvoje prekes po bendrosios deklaracijos pateikimo numato saugoti ne ilgiau kaip 20 d., o atgabentas jūra – 45 d. Prekių laikymo terminale laikas prireikus gali būti pratęstas muitinės atsakingų asmenų. Baigiantis saugojimo terminui, importuojamos prekės pateikiamos reikiamai procedūrai įforminti: išleidimui laisvai cirkuliuoti, laikinajam įvežimui, muitiniam sandėliavimui, muitiniam tranzitui ar kt. Tranzitu gabenamos prekės pateikiamos muitinio tranzito procedūrai įforminti, o eksportuojamos – išgabenamos iš šalies muitų teritorijos arba, jei prekės gabenamos į muitinės įstaigą valstybės sienos perėjimo punkte, pateikiamos muitinio tranzito procedūrai įforminti.

Panašūs straipsniai
Sandėliavimo birža: daugiau paslaugų – platesnės galimybės
Sandėlių logistika – sandėliavimas
Stiprioji krovinių transportavimo keliais pusė – mobilumas

Tags: , , ,

Jūsų komentaras