Krovinių transportavimas prasideda nuo dokumentų

Nuo to momento, kai krovinys priimamas iš siuntėjo ir kol perduodamas gavėjui, visa atsakomybė už krovinį tenka vežėjui. Todėl labai svarbu detaliai įsigilinti į visus reikalavimus ir jų kruopščiai laikytis. Lietuvos teismuose ne kartą buvo nagrinėjamos bylos, kuriose siuntėjas ar gavėjas siekė iš vežėjo prisiteisti žalą dėl sugadinto krovinio, patirtų papildomų išlaidų dėl nepakankamos krovinį lydinčių dokumentų komplektacijos ir pan. Transportavimo metu sugadinus arba visiškai praradus krovinį, pagal CMR konvenciją, vežėjui gali tekti kompensuoti sugadintų prekių vertę, plius 10 proc.

Taigi pasakymas, kad krovinių transportavimas prasideda nuo dokumentų, nėra nė kiek perdėtas. Sudarius krovinio vežimo sutartį ir siuntėjui pateikus užsakymą, vežėjas įsipareigoja priimti krovinį ir pagal važtaraštį pristatyti jį gavėjui.

Važtaražtis yra krovinio vežimo sutartį patvirtinantis dokumentas. Tai įrodymas, kad krovinį perėmė vežėjas. Ginčo tarp šalių metu teismas remiasi pirmiausia šiuo dokumentu. Važtaražtis surašomas trim egzemplioriais, kiekvienai šaliai: siuntėjui, gavėjui, vežėjui. Jame nurodomi šalių rekvizitai, apibūdinamas krovinys – svoris, pakuočių skaičius ir kt., pakrovimo bei iškrovimo vieta, mokestis už vežimą ir suteiktas paslaugas. Taip pat gali būti įrašyti duomenys, susiję su vežimo sąlygomis – pvz., tais atvejais kai prekių pervežimas reiklauja tam tikrų temperatūros režimo sąlygų. Priimdamas krovinį, vežėjo atstovas privalo įsitikinti, kad krovinys atitinka važtaraštyje nurodytą svorį ar kiekį, jis paruoštas, įpakuotas ir paženklintas pagal technines sąlygas ir standartus.

Tarptautiniame važtaražtyje, pagal CMR konvenciją, siuntėjas papildomai nurodo muitinės formalumų instrukciją, krovinio vežimo instrukciją. Be to, prie važtaraščio jis privalo pridėti visus kroviniui gabenti reikalingus dokumentus: kilmės, atitikties sertifikatus, tranzito deklaracijas, specialius leidimus ir kt. Dėl krovinį lydinčių dokumentų trūkumo gali kilti įvairių problemų: didesni muito mokesčiai ar net krovinio konfiskavimas.

Kad krovinių pervežimas būtų sklandus, vežėjo pareiga – savo ruožtu pasirūpinti visais vežėjo dokumentais: TIR Carnet knygele, leidimais kirsti tranzitines valstybes bei kt. reikalingais leidimais.

 

Panašūs straipsniai:

Kiekviena istorija savita, kelias – vienas

Stiprioji krovinių transportavimo keliais pusė – mobilumas

Krovinių transportavimas: naujas kokybinis šuolis

 

 

Tags: , ,