CMR važtaraštis vežėjui – vienas svarbiausių dokumentų

CMR važtaraštis vežėjui – vienas svarbiausių dokumentų

Pagal Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvenciją (CMR), CMR važtaraščiai naudojami krovinius gabenant tarptautiniais maršrutais, kai bent viena šių valstybių yra prisijungusi prie CMR konvencijos. Konvenciją yra pasirašiusios penkiasdešimt šalių, tarp jų visos Europos Sąjungos valstybės narės.

CMR važtaraštis patvirtina krovinio vežimo sutartį. Drauge tai yra vežėjo atskaitomybės siuntėjui bei vežėjui dokumentas. Kilus teisminiams ginčams, tinkamai užpildytas CMR varžtaraštis įrodo krovinio perdavimo vežėjui faktą, taigi ir jo atsakomybę.

Tarptautinis važtaraštis pildomas vadovaujantis CMR konvencija, rašomas trim egzemplioriais: siuntėjui, gavėjui bei vežėjui. Jame nurodomi siuntėjas, gavėjas bei vežėjas, krovinys, transporto priemonės registracijos numeris, įvardijami pridedami dokumentai: instrukcija muitinės formalumams atlikti, su vežimu susiję mokėjimai ir kt. Važtaraštyje, be to, nurodomos visos marštuto dalys. Netiksliai pateikdamas duomenis apie krovinį, siuntėjas už tai prisiima atsakomybę. Perimdamas krovinį, vežėjas savo ruožtu privalo patikrinti krovinio būklę, (pakuočių, vietų) atitikimą važtaraštyje. Aptikęs praplėštą pakuotę ar kitų akivaizdžių krovinio pakuotės trūkumų, vairuotojas privalo važtaraštyje tai užfiksuoti. To nepadarius, bus laikoma, kad vežėjas priėmė tinkamos būklės krovinį, taigi atsakomybė už sugadintą krovinį teks jam.

Krovinių gabenimas tarptautiniais keliais yra dinamiškas. Realiai sandoryje dažnai dalyvauja daugiau dalyvių nei numato CMR konvencija (sutartinis ir faktinis vežėjas, siuntėjas ir faktinis siuntėjas, ekspeditoriai); būna, kad netikėtai keičiasi maršrutai, užsakymai. Bet kokiu atveju vis tiek vadovaujamasi CMR konvencijos nuostatomis. Daugiausia konfliktų kyla tuomet, kai krovinio vežimo sutartis neatitinka CMR važtaraščio. Ką daryti, jeigu krovinys yra kitas, neatitinka pradinio susitarimo? Teisininkai rekomenduoja tokį krovinį priimti susitarus dėl padidinto užmokesčio, atsižvelgiant į pateiktas naujas instrukcijas bei naują riziką.

Panašūs straipsniai

Pavojingų krovinių pervežimas: aukščiausio lygio atsakomybė

Krovinių transportavimas prasideda nuo dokumentų

 

Tags: ,

Jūsų komentaras